Les obres de millora integral dels depòsits d’aigua del Serralt milloraran el servei i la pressió a la ciutat
Els treballs avancen a bon ritme i suposen la renovació total del recinte
Els treballs de millora dels depòsits d’aigua que abasteixen Manacor avancen a bon ritme. Ja fa alguns mesos que la SAM, l’empresa de serveis del municipi de Manacor, va posar en marxa les obres de rehabilitació integral de les estructures i les instal·lacions dels depòsits del Serralt. Aquests treballs tenen l’objectiu de millorar el servei que es dona a la població. Les tasques de millora ja estan en la fase final i per això s’han visitat les obres per comprovar els progressos realitzats. A la visita hi han assistit la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó; el vicepresident, Joan Sagrera; així com el gerent, Francesc Grimalt; que han examinat totes les parts de l’obra.

Cal destacar que en una primera fase de la millora, executada el 2016, ja es va restaurar la torre del depòsit elevat, que era la peça més deteriorada del conjunt: Actualment s’actua sobre la resta d’elements. Així s’han rehabilitat els dos depòsits baixos, millorant els accessos al seu interior i impermeabilitzant-los. També es renoven totes les bombes impulsores, situant-les en una nova cambra de bombes. Totes les canonades, tota la instal·lació elèctrica i el sistema d’injecció de clor també s’ha renovat completament. A més es reconstruirà el tancament del recinte i es rehabilitaran els murs i les reixetes.

Però això no es tot, també es renovarà la superfície transitable amb paviments sanitaris i està previst que, una vegada acabada aquesta fase de l’obra, s’instal·lin plaques solars perquè durant el dia les instal·lacions dels depòsits de la ciutat de Manacor s’autoabasteixin amb eneriges renovables. “L’execució de les obres s’ha planificat per mantenir la pressió habitual a la xarxa mentre es fan els treballs, per això el termini de l’obra s’ha allargat uns mesos a fi que les actuacions no suposin molèsties pels usuaris” explica el vicepresident de la SAM Joan Sagrera.
En tota l’obra només hi ha dues actuacions ineludibles que han fet necessaris els talls puntuals. Es tracta de la substitució de les dues canonades per on puja i baixa l’aigua al depòsit elevat. Les dues canonades antigues que es posaren fa uns cinquanta anys i s’havien de renovar. Per això els passats dies 11 i 18 de juliol es va haver de tallar durant algunes hores l’aigua a la ciutat de Manacor.

“En aquests moments ja s’han fet les feines principals, i només queden alguns detalls de les instal·lacions i fer els acabats interiors i exterior del recinte“ exposa el gerent Francesc Grimalt. Una vegada finalitzin les obres, els depòsits centralitzaran tota l’aigua que surt dels pous abans de distribuir-la a la ciutat. I és que aquesta actuació forma part del pla de millora de la xarxa que ha posat en marxa la SAM. “S’ha de tenir en compte que la rehabilitació dels depòsits és una passa imprescindible per la millora del servei en general i també avançar en l’objectiu concret de servir aigua potable” conclou la presidenta de la SAM Maria Antònia Sansó.

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100